Side / Om Kjelstad

Om Kjelstad

 Kjelstad - en av Norges mest moderne bakeribedrifter. Øverst: Produksjonsenheten på Kraby. Størst bilde: Anlegget på Bilitt.

Like før krigen ble Kjelstad Bakeri etablert på Lena, i Østre Toten kommune. Det var Jens Kjelstad, fra Nordre Land, som startet bedriften. På slutten av 30-tallet, etter at han var ferdig utdannet som baker, ville han etablere sin egen bedrift. Med lasteplanet fullt av bakeriutstyr, reiste han og familien rundt på Østlandet, på søk etter et egnet sted. I 1937 havnet han på Lena, hvor han kjøpte en eiendom og etablerte Kjelstad Bakeri.

                       

Ganske snart, ble bakeridriften utvidet med kafeteria. «Kjelstad-kaféen», som stedet ble hetende på folkemunne, ble umiddelbart et populært samlingspunkt i Lena. Et naturlig sted å treffe sambygdinger og slå av en prat.

I 1954 etablerte Filip Kjelstad, sønn av Jens, sin egen bakeribedrift i Skreia, ca én mil sydøst for Lena. I 1982 flyttet denne bedriften til nye og moderne produksjonslokaler på Krabyskogen Næringspark. I løpet av få år, ble omsetningen mangedoblet, noe som ga grunnlag for at bedriften kunne bygge seg opp til en ledende posisjon i sin bransje.

 

Den opprinnelige bedriften, som ble etablert på Lena, flyttet i 2010 inn i nye og moderne lokaler på Bilitt. Tross samme navn og samme, familiære opprinnelse, opptrådte de to bakeribedriftene som egne, frittstående selskap. De hadde forskjellige sortiment, sine egne spesialiteter og var til tider i konkurranse med hverandre.

Som en følge av et ønske om å optimalisere driften for å møte fremtiden, ble det i 2012 besluttet å fusjonere de to bedriftene. Med dette, er to av Norges mest tradisjonsrike bakeribedrifter slått sammen ett og samme selskap. Selskapet drives under navnet Kjelstad Bakeri AS. Med et samlet areal på 8.000 m2, fordelt på to produksjonsenheter, har Kjelstad Bakeri i dag ca 80 ansatte. Bedriften, som ledes av Arne Sandbekk jr, Arne Kjelstad og Terje Nereng, har en omsetning på over 200 millioner kroner. Med moderne produksjonsutstyr og høy kompetanse, tar bedriften mål av seg å være ledende innen sin sin bransje. Produksjon og distribusjon er optimalisert for å møte morgendagens krav til effektivitet og miljø.

 

Gjennom nesten 80 års drift, er Kjelstad Bakeri blitt et begrep. Et begrep, tuftet på høy kvalitet, god smak og solide håndverkstradisjoner. Tradisjoner som vi akter å foredle og videreføre - inn i fremtiden!

 

Det skal kjennes på smaken!

                         

 

Kontaktskjema

Success! Your message has been sent.

Vår lokasjon

Kjelstad Bakeri AS

Org. nr: 939 459 391
Industrivegen 10
2850 Lena

Epost: ordre@kjelstad.as

Telefon: 611 43 900

Powered by Dynasite 1.3